17 / 08, 2015

Unitat Mòbil del Paisatge

Unitat Mòbil del Paisatge

La Unitat Mòbil del Paisatge és un projecte de Mixité per a l’activació d’un dispositiu mòbil a partir d’activitats pedagògiques que constitueix alhora un mecanisme catalitzador de processos de reflexió crítica sobre el territori; un […]

La Unitat Mòbil del Paisatge és un projecte de Mixité per a l’activació d’un dispositiu mòbil a partir d’activitats pedagògiques que constitueix alhora un mecanisme catalitzador de processos de reflexió crítica sobre el territori; un element generador d’activitats per a la col·lectivitat; i un arxiu de la documentació i materials generats durant la recerca col·lectiva.

La primera fase de disseny i construcció del dispositiu es va dur a terme l’any 2013. Posteriorment, durant l’any 2014-2015, el projecte s’ha desplegat a partir del treball en col·laboració i posant en relació diversos col·lectius, centres educatius i agents locals, per accionar aquests processos pedagògics sobre temes lligats a la ciutat i el territori, al patrimoni i al paisatge en el context de Manresa i el seu entorn.

Aquests processos de reflexió crítica que s’han desenvolupat en forma de tallers, jornades i sessions obertes amb cadascun dels col·lectius participants han permès posar en valor tots aquells sabers que impliquen la mirada en termes de paisatge, i també la transformació recent del territori i de la ciutat, així com imaginar, reflexionar, debatre i proposar noves lectures i mirades sobre la ciutat.

El projecte s’ha articulat en diverses fases i accions. Durant la primera fase (2013), el projecte es desenvolupa amb l’impuls i la complicitat de l’entitat ecologista local Meandre, molt arrelada al territori i amb un gran coneixement sobre l’entorn natural i agrícola de la ciutat, amb multituds de projectes de divulgació i intervenció desenvolupats al llarg dels anys. El dispositiu mòbil es dissenya, es construeix i es presenta en un procés de diàleg i treball conjunt amb Meandre, prenent com a símbol d’aquesta  la Torre Lluvià de Manresa com a element capaç d’escenificar el diàleg obert sobre el patrimoni cultural en el marc històric i social actual. La maqueta-dispositiu mòbil simbolitza l’activació d’un passat individual i privat a un futur col·lectiu i públic de la cultura i el patrimoni.

Durant la segona fase (2014-2015), el projecte es desplega per una banda, a partir de trobades de treball amb entitats i agents especialistes del territori i per l’altra, amb tallers específics en col·laboració amb centres educatius i entitats d’educació no formal. Mitjançant activitats pedagògiques i de debat obert es pretén contraposar i fer dialogar de forma col·lectiva els diferents tipus de sabers i coneixements sobre el patrimoni, el territori, el paisatge i la ciutat de Manresa. Com a resultat, es generen diferents lectures i interpretacions del territori i la ciutat de Manresa i s’obren nous espais de diàleg entre els diferents agents de la ciutat.

L’exposició presenta els resultats d’aquestes accions, però alhora, i com a espai de laboratori en obert, constitueix una invitació a continuar les reflexions sobre el territori a partir de les activitats paral·leles que es duran a terme en el seu marc.

Unitat Mòbil del Paisatge – UMP és un projecte de Mixité (Marta Carrasco i Sergi Selvas).

Web: www.mixite.cat
Contacte: info@mixite.cat