1 / 09, 2015

Entrevistes

Entrevistes a tots els agents locals i participants a les Trobades d’entitats.

Entrevistes

Entrevistes a tots els agents locals i participants a les Trobades d’entitats.

Filtrat per:

Què entenem per patrimoni? quins tipus de patrimoni hi ha i quin valor té cadascun? quins mecanismes s’activen quan parlem de patrimoni i de la seva conservació? Aquestes són algunes de les preguntes que van respondre els diferents agents entrevistats per obrir el debat sobre aquesta qüestió.

Durant l’any 2014 es van desenvolupar dues trobades d’entitats (Trobada I i Trobada II), a partir de les qual vam conformar la idea de Xarxes pel Patrimoni vinculant les aportaciones que cadascun dels participants va expressar a les trobades i que, conjuntament, es van debatre.

En el marc de l’exposició “Unitat Mòbil del Paisatge”, s’ha obert el debat al públic general a partir d’una sèrie d’entrevistes a tots aquests agents i membres de col·lectius, associacions o organitzacions que posen en relació diferents idees sobre què entenem per patrimoni, quins tipus de patrimoni hi ha i quin valor té cadascun, tot posant en relació passat, present i futur, així com tots els mecanismes que s’activen quan parlem de patrimoni i la seva conservació, tenint en compte el paper de les institucions però també, i sobretot, el de les entitats i els col·lectius que treballen sobre el territori local.

Idees com “el patrimoni és identitat, és el què ens defineix com a societat”, “el patrimoni és propietat” o que “el patrimoni és el que heredem” es contraposen tot vinculant-se a cadascun dels àmbits de treball de cada agent entrevistat per generar, col·lectivament, una nova idea o concepció crítica del patrimoni i de com l’entenem.

Les diferents persones entrevistades en representació dels diferents agents locals són:

Ignasi Cebrian – Associació Meandre
Laia Muns – Parc de la Sèquia
Jordi Bonvehí – Centre d’Estudis del Bages
Xènia Torras – L’Era. Espai de Recursos Agroecològics
Ton Armengol – Escola Agrària de Manresa
Joaquim Aloy – Associació Memòria i Història de Manresa
Jordi Mira i Sílvia Sanfeliu – Amics del Conservatori
Eva Quintana – Cal Gras
Ricard Jorba – Consorci del Bages
Por Huguet – Geògraf, professor i escriptor de guies de senderisme
Francesc Vilà – Museu Comarcal de Manresa