17 / 08, 2015

Mutacions

Taller d’intervenció sobre una maqueta territorial de Manresa

Mutacions

Taller d’intervenció sobre una maqueta territorial de Manresa

Filtrat per:

A partir de la intervenció col·lectiva sobre una maqueta territorial ens proposem reconèixer el territori de Manresa, les seves relacions i la seva transformació.

Sovint, quan parlem de la ciutat o del territori on vivim, ho fem en referència als nostres llocs quotidians, als espais que trepitgem però també als que formen part del nostre imaginari individual i col·lectiu, el qual acaba conformant la nostra identitat com a habitants d’un lloc. Aquest imaginari està format pels nostres records vivencials però també per aquells records o imatges que provenen de la història, dels relats, de les imatges… Tots ells ens ajuden a construir mentalment les ciutats i els territoris que habitem.

Per tal de potenciar aquesta identitat és necessari conèixer i reconèixer els diferents espais de la ciutat i comprendre a raó de quins processos s’han format o construït. És per aquest motiu que per aquest taller proposem treballar no només amb mapes sinó amb una maqueta com a representació en tres dimensions de la realitat que ens ajuda a situar-nos en la ciutat com a espai quotidià.

Amb el taller “Mutacions”, doncs, pretenem creuar i relacionar aquells sabers recollits a partir de la recerca i la observació de cartografies històriques que ens permeten interpretar la transformació del territori des d’un punt de vista físic; a partir del coneixement tècnic d’especialistes sobre diferents temàtiques; però alhora, també incorporant les capes de coneixement més subjectives a partir de la intervenció dels habitants d’aquest territori, que el coneixen (i reconeixen) des de la seva percepció individual i quotidiana, des de la seva memòria i identitats pròpies. Coneixements i realitats també contingudes en els altres tallers desenvolupats en el marc d’aquest projecte.

mutacions3

Treballant a partir de preguntes específiques, afloren llocs i espais, visibles o invisibles, però perceptibles. Tot plegat permet una lectura del territori a base de diferents capes que, conjuntament, ens demostren la seva complexitat i de les relacions que s’hi estableixen, i ens permeten iniciar el debat sobre el nostre context i imaginar possibles escenaris de futur.

El taller es desenvolupa en diferents sessions i en col·laboració amb diversos col·lectius:

Dia Internacional dels Museus
Museu Comarcal de Manresa, 17 de Maig 2015

 

mutacions2

 

PROPERES ACTIVITATS:

Espai laboratori UMP
Sala Gran. Museu Comarcal de Manresa, 12, 19 i 26 de setembre de 2015, de 17h a 20h.

Si com a col·lectiu estàs interessat en realitzar/proposar alguna sessió, pots contactar amb nosaltres a info@mixite.cat.

 

mutacions1