15 / 05, 2015

Habitar el Territori

Taller d’autoconstrucció d’una cabana amb l’Institut Cal Gravat

Habitar el Territori

Taller d’autoconstrucció d’una cabana amb l’Institut Cal Gravat

Filtrat per:

Aquest taller proposa una reflexió sobre l’aixopluc com a forma bàsica d’habitar el territori. Alhora, la cabana, com a referència i com element quotidià del paisatge agrícola de l’entorn de Manresa, serveix de premissa sobre la qual treballar la qüestió del patrimoni.

Durant el passat mes d’abril, juntament amb els alumnes d’Aula Oberta de l’Institut Cal Gravat (la Míriam, la Judit, l’Edgar, l’Aaron M., l’Aaron R. i l’Aleix) vam realitzar el taller “Aixopluc” al Museu Comarcal de Manresa. L’objectiu es basava en entendre la necessitat i el valor de l’arquitectura des de la seva funció més bàsica, el de donar aixopluc als seus habitants contra les inclemències del temps. D’aquesta manera es va abordar la idea de construir un espai que servís de refugi tot comparant-lo o, millor dit, inspirant-se amb les autoconstruccions del camp i els horts que principalment tenen com a funció donar un aixopluc temporal al pagès o al pastor o bé com a magatzem de les eines de treball. Avui, moltes d’aquestes construccions que van començar amb una vocació temporal, han acabat convertint-se en permanents, en espais de referència per alguns dels habitants de Manresa.

Abans de començar a construir vam dur a terme una sortida de camp per la zona de la Balconada, el barri proper a l’Institut de Cal Gravat i on s’hi poden trobar una sèrie d’horts informals. Aquesta passejada ens va permetre plantejar alguns temes lligats a aquest tipus de construccions i reflexionar sobre la vinculació que tenen amb el territori en termes econòmics (agricultura), ecològics (arquitectura sostenible, reutilització) i culturals (patrimoni i paisatge).

 

aixopluc1

aixopluc2

aixopluc4

 

Dues altres qüestions importants sobre el plantejament del taller van ser, per una banda, el treball amb materials reciclats i l’economia de recursos com a eines motivadores de la creativitat, i per l’altra, el treball col·lectiu entre els alumnes i els artistes. El disseny de la construcció es va anar improvitzant en funció dels materials recollits i de la seva composició al llarg de les diferents fases de construcció.

 

Jornades de construcció al claustre del Museu Comarcal de Manresa.

Jornada 1 / Plantejament de l’estructura

aixopluc6

aixopluc7

Jornada 2 / Tancaments

aixopluc11

aixopluc12

aixopluc13

Jornada 3 / Tancaments

aixopluc15

aixopluc16

Per veure el resultat final, aneu al post Habitar el museu. Aixopluc part 2.