22 / 04, 2015

Paisatges Sonors

Treball sonor sobre un recorregut des dels espais urbans a la perifèria

Paisatges Sonors

Treball sonor sobre un recorregut des dels espais urbans a la perifèria

Filtrat per:

Amb els alumnes de 4t i 5è de llenguatge musical de l’Escola de Música Esclat s’ha treballat la relació de la ciutat amb el seu entorn, i a la inversa; és a dir, la interacció entre els diferents (eco)sistemes que es percep i s’explica des del so.

R. Murray Schafer va crear i definir el terme Soundscape (Paisatge Sonor), derivat del terme anglosaxó landscape (paisatge), per a denominar l’entorn acústic, el camp de sons on sigui que siguem. Així, el paisatge sonor es defineix des de tot l’espectre de sons d’un lloc concret, però també des de la interpretació d’aquest entorn sonor. En la nostra cultura, eminentment visual, les percepcions no visuals, possiblement pel seu caràcter efímer, s’han considerat moltes vegades menys significatives, però els sons tenen una importància destacada en la configuració de la memòria col·lectiva i l’ambient sonor d’un espai és un aspecte únic i diferencial d’aquesta.

Els ambients acústics, els sons de la natura, els records sonors, integren un patrimoni cultural immaterial que defineix la condició diferencial d’una cultura que cal revitalitzar, regenerar i difondre. És en aquest sentit que s’ha proposat el taller de Paisatges Sonors, amb la voluntat d’entendre la conformació de la ciutat i el trànsit des dels espais urbans als espais perifèrics, valorant-los ambdós com a parts importants del conjunt d’aquesta. A través de l’escolta activa, en aquest taller s’han reinterpretat els sons del vídeo original per aprofundir en l’observació de les diferències entre un espai i l’altre a partir d’un recorregut que es prolonga des de l’Avinguda de les Bases de Manresa fins als horts del Poal.

El taller s’ha desenvolupat amb la col·laboració de la Maria, el Marcel, la Carla, la Míriam, l’Eric, l’Arnau, la Laia, la Maria, i els professors Cristina Zafra i Pep Torras de l’Escola de Música Esclat.

El resultat

El Making Off

Per descobrir els secrets sobre com s’han reproduït els diferents sons, presentem el vídeo del Making Off del procés.