14 / 04, 2015

Sons de la Memòria

Taller sobre memòria quotidiana i els sons amb l’Esclat Escola de Música

Sons de la Memòria

Taller sobre memòria quotidiana i els sons amb l’Esclat Escola de Música

Filtrat per:

A través del taller Sons de la Memòria s’han treballat les sonoritats que diversos objectes produeixen en relació a la memòria quotidiana amb l’objectiu de posar en joc la vinculació entre memòria i paisatge.

El passat 19 de març es va desenvolupar el taller amb l’Esclat, Centre de Pedagogia Musical Activa de Manresa amb dos grups d’alumnes de 6 i 7 anys. A partir d’unes caixes giratories es va proposar als alumnes que hi introduissin objectes quotidians vinculats amb alguna experiència personal. Al fer-les girar, la caixa produïa un so específic depenent dels objectes que contenia. Finalment, escoltant els sons, es va proposar que deixessin dins les caixes els objectes que produissin aquell so que més els hi agradés i que d’alguna manera fos representatiu d’un paisatge sonor personal.

La idea d’aquest taller s’inspira en les peces de Luigi Russolo, un artista futurista italià autor del manifest “L’Art dels Sorolls” (1913). Sol ser considerat com el primer compositor de música experimental noise de la història pels seus concerts de sorolls (com el de la imatge). Aquestes caixes que feia tenien com objectiu experimentar amb els sorolls ententent-los com a música, d’aquí el salt revolucionari que encetà i que altres artistes han continuat, com per exemple R. Murray Schafer o John Cage.

A través d’aquestes caixes es reflexiona sobre allò que ens envolta i que normalment no hi parem atenció, com és el paisatge sonor.

Luigi Russolo

Entenem per paisatge sonor un entorn sonor que pot referir-se a ambients naturals o urbans reals, o també a construccions abstractes (composicions musicals, muntatges analògics o digitals que es presenten com ambients sonors). En les paraules de R. Murray Schafer “un paisatge sonor consisteix en esdeveniments escoltats i no en objectes vistos“, per tant aquest exercici amb els alumnes té com a objectiu (re)crear uns sons en relació a la memòria o al record personal vinculat per una banda a l’objecte en sí, i per l’altra, al so que crea al xocar dins la caixa.

caixes_1

caixes_2

caixes_3

caixes_4

caixes_5

caixes_6

Aquí podeu escoltar un fragment dels sons que es van crear a partir d’aquest taller. Les caixes, així com dibuixos explicatius d’aquesta relació entre so i memòria, els podreu trobar a l’exposició a l’Espai Memòries del Museu Comarcal de Manresa.