15 / 11, 2014

II Trobada d’Entitats

Segona trobada d’entitats relacionades amb el patrimoni

II Trobada d’Entitats

Segona trobada d’entitats relacionades amb el patrimoni

Filtrat per:

En el marc del projecte Estètiques Transversals, Mixité ha proposat aquesta segona trobada com a punt de partida del seu projecte artísticoarquitectònic transdisciplinar Unitat Mòbil del Paisatge (UMP).

Aquesta segona trobada d’entitats, col·lectius i persones relaciones amb el paisatge, la cultura i el patrimoni és la continuació de la primera que es va realitzar el juliol d’aquest any, a través del qual desplegar activitats diverses en el marc del projecte que Idensitat proposa a la ciutat sota el títol d’Estètiques Transversals. Proposem doncs posar en comú les accions, els àmbits i els espais de treball de cada entitat per visibilitzar els punts de trobada tant en metodologies, interessos, objectius i espais d’acció.

IMGP9806_web

Com en l’anterior trobada, s’han plantejat un seguit de preguntes en relació al patrimoni com a integrador de tot allò que inclou la cultura, el paisatge, l’arquitectura i l’art a partir de la idea d’història, memòria i gestió. S’ha obert el debat amb preguntes com què entenem per patrimoni, quins tipus de patrimoni hi ha i quin valor té cadascun, posant en relació passat, present i futur, així com tots els mecanismes que s’activen quan parlem de patrimoni i la seva conservació, tenint en compte el paper de les institucions però també, i sobretot, de les entitats i els col·lectius que treballen sobre el territori.