8 / 07, 2014

I Trobada d’Entitats

Trobada d’entitats relacionades amb el paisatge, la cultura i el patrimoni

I Trobada d’Entitats

Trobada d’entitats relacionades amb el paisatge, la cultura i el patrimoni

Filtrat per:

En el marc del projecte Estètiques Transversals que Idensitat desenvoluparà durant el curs 2014-2015 a Manresa, Mixité, un estudi creatiu format per Sergi Selvas i Marta Carrasco, proposa aquesta trobada com a punt de partida del seu projecte artísticoarquitectònic transdisciplinar Unitat Mòbil del Paisatge (UMP).

Aquesta trobada d’entitats, col·lectius i persones relaciones amb el paisatge, la cultura i el patrimoni vol ser el punt de partida a través del qual desplegar activitats diverses en el marc del projecte que Idensitat proposa a la ciutat sota el títol d’Estètiques Transversals. Proposem doncs posar en comú les accions, els àmbits i els espais de treball de cada entitat per visibilitzar els punts de trobada tant en metodologies, interessos, objectius i espais d’acció.

IMGP9331

En aquesta trobada es plantegen un seguit de preguntes en relació al patrimoni com a integrador de tot allò que inclou la cultura, el paisatge, l’arquitectura i l’art a partir de la idea d’història, memòria i gestió. Per tant és a través del patrimoni, des d’un punt de vista integrador, que es proposa aquest primer debat entre els participants, amb l’objectiu d’establir unes primeres línies de treball respecte les activitats que es podrien dur a terme el curs vinent. Les preguntes comencen amb el primer raonament respecte què entenem per patrimoni, quins tipus de patrimoni hi ha i quin valor té cadascun. A partir d’aquí es proposen les següents preguntes: Quines haurien de ser les polítiques de conservació del patrimoni? Quins són els rols, tasques i responsabilitats dels agents socials, cívics i insitucionals? Quina relació hi ha entre patrimoni, història i memòria? Quina relació hi ha entre patrimoni i economia? Quines són les necessitats de recerca-protecció-conservació-comunicació del patrimoni? Quins són els punts de trobada entre projectes (de les entitats) respecte el patrimoni?